تعرفه هاي عمومي دندانپزشكي


تعرفه خدمات عمومي دندانپزشكي سال 1396

تعرفه خدمات عمومی کلینیک های دندانپزشکی بخش خصوصی در استان قم

تاييد شده شورای هماهنگی کلینیک های دندانپزشکی (اردیبهشت ماه 1396)

كليه مبالغ به ريال مي باشد

کد
نوع درمان و تشخيص
هزینه درمان هزینه مواد جمع کل توضیحات
11 ویزیت عمومی 120،000 0 120،000 معاینه توسط دندانپزشک
12 ویزیت تخصصی 180،000 0 180،000 معاينه و در صورت لزوم درمان در مواردي كه از عهده پزشك عمومي خارج است
13 پانسمان 130،000 20،000 150،000 پر كردن موقت دندان
21 ترميم يك سطحي با آمالگام 970،000 130،000 1،100،000 پر كردن يكي از سطوح دندان با مواد آمالگام
22 ترميم دو سطحي با آمالگام
1،070،000 130،000 1،200،000 پر كردن بيشتر از يك سطح دندان با مواد آمالگام
26 ترميم سه سطحي با آمالگام
1،070،000 130،000 1،200،000 ترميم سه سطحي با آمالگام
23 ترميم آمالگام بيلدآپ
1،200،000 200،000 1،400،000 پر كردن بيش از سه سطح از سطوح دندان
24 ترميم كامپوزيت قدامي
1،130،000 130،000 1،300،000 پر كردن يكي از شش دندان جلو با ماده همرنگ
25 ترميم كامپوزيت خلفي
1،250،000 150،000 1،400،000 پر كردن يكي از شش دندان غقب با ماده همرنگ
26 ترميم كامپوزيت بيلدآپ
1،300،000 200،000 1،500،000 پر كردن چند سطح از سطوح دندان با كامپوزيت
26 پين داخل كانال و عاج
200،000 50،000 250،000 پين داخل عاج و كانال و كف بندي
26 پالپوتومي اورژانس
650،000 50،000 700،000 پالپوتومي اورژانس
26 درمان ريشه تك كانال
1،370،000 130،000 1،500،000 عصب كشي يكي از ريشه هاي دندان
26 درمان ريشه دو كانال
1،500،000 150،000 1،650،000 عصب كشي دوتا از ريشه هاي دندان
26 درمان ريشه سه كانال
1،800،000 200،000 2،000،000 عصب كشي سه تا از ريشه هاي دندان
26 درمان ريشه چهار كانال
2،100،000 200،000 2،300،000 عصب كشي چهار كانال
26 درمان ريشه دندان 7 بالا
2،230،000 200،000 2،430،000 عصب كشي
26 عصب كشي مجدد تك كانال
1،520،000 130،000 1،650،000 عصب كشي مجدد
26 عصب كشي مجدد دو كانال
1،870،000 130،000 2،000،000 عصب كشي مجدد
26 عصب كشي مجدد سه كانال
2،000،000 200،000 2،200،000 عصب كشي مجدد
26 عصب كشي مجدد چهار كانال
2،550،000 200،000 2،750،000 عصب كشي مجدد
26 عصب كشي دندان عقل
2،650،000 200،000 2،850،000 عصب كشي دندان عقل
26 كشيدن دندان قدامي
310،000 40،000 350،000 كشيدن قدامي
26 كشيدن دندان خلفي
500،000 50،000 550،000 كشيدن دندان خلفي
26 كشيدن دندان عقل و ريشه
600،000 50،000 650،000 كشيدن دندان عقل
26 كشيدن ريشه
600،000 50،000 650،000 كشيدن ريشه
26 جراحي نسج نرم
800،000 100،000 900،000 جراحي نسج نرم
26 جراحي نسج سخت غير عقل
1،250،000 150،000 1،400،000 جراحي نسج سخت غير عقل
26 جراحي نسج سخت عقل
1،720،000 180،000 1،900،000 جراحي نسج سخت عقل
26 دراي ساكت
220،000 30،000 250،000 دراي ساكت
26 درناژ آبسه
500،000 50،000 550،000 درناژ آبسه
26 جرم گيري
1،300،000 200،000 1،500،000 جرم گيري كل دهان
26 بروساژ
300،000 50،000 350،000 بروساز هر دو فك
26 پروتز كامل درجه يك
18،000،000 500،000 18،500،000 دست دندان كامل
26 پروتز كامل درجه دو
16،000،000 500،000 16،500،000 دست دندان كامل
26 پروتز پارسيل كروم كبالت
11،000،000 500،000 11،500،000 پروتز پارسيل
26 فيليپر
3،500،000 300،000 3،800،000 فيليپر
26 پارسيل هر فك
6،000،000 500،000 6،500،000 پروتز پارسيل
26 ريلاين هر فك
2،350،000 150،000 2،500،000 ريلاين هر فك
26 روكش هر واحد
3،400،000 300،000 3،700،000 هر واحد روكش
26 پُست ريختگي
1،600،000 200،000 1،800،000 هر واحد پُست
26 فايبر پُست و كوُر
650،000 350،000 1،000،000 هر واحد پُست
26 چسباندن هر واحد روكش
220،000 30،000 250،000 هر واحد روكش
26 اسپيلنت دندانهاي قدامي
2،700،000 300،000 3،000،000 اسپيلنت هر دندان لق
26 راديوگرافي ديجيتالي
150،000 0 150،000 راديوگرافي
26 راديوگرافي كليشه اي
150،000 0 150،000 راديوگرافي
26 راديوگرافي اندو
280،000 0 280،000 راديوگرافي اندو
26 پالپوتومي و SSC
2،000،000 300،000 2،300،000 پالپوتومي
26 پالپوتومي وترميم آمالگام
1،800،000 200،000 2،000،000 پالپوتومي
26 پالپكتومي و ترميم آمالگام
2،000،000 200،000 2،200،000 پالپكتومي
26 كشيدن دندان شيري قدامي
310،000 40،000 350،000 كشيدن دندان شيري قدامي
26 كشيدن دندان شيري خلفي
310،000 40،000 350،000 كشيدن دندان شيري خلفي
26 فضا نگهدارنده
2،000،000 300،000 2،300،000 فضانگهدارنده
26 روكش S.S.C
950،000 200،000 1،150،000
وكش0 S.S.C
26 فلورايد تراپي
650،000 50،000 700،000 فلورايد تراپي
26 فيشور سيلانت
450،000 100،000 550،000 فيشور سيلانت
26 كاشت نگين
1،100،000 100،000 1،200،000 كاشت نگين دندان
26 چسباندن بريج تا دو پايه
310،000 40،000 350،000 چسباندن بريج
26 تعمير پروتز شكسته
1،000،000 100،000 1،100،000 تعمير پروتز شكسته دندان

اطلاعات تماس مهرگان

  • آدرس : قم/میدان سعیدی/خیابان هفت تیر/کوچه 15
  • تلفن :36705557-025
  • نمابر :36705559-025


درمانگاه دندانپزشکی مهرگان
جشنواره نوروزی مهرگان