مقالات دندانپزشکی


راديولوژي

راديولوژي دندانپزشكي

3 2
پاتولوژی فك و دهان و صورت(آسیب شناسی)- علمی است كه علت، ویژگیها، نحوه عملكرد و تأثیربیماریهای مرتبط با ناحیه فك و دهان و صورت را كشف و بررسی می نماید. كاردراین رشته شامل تحقیق وتشخیص بیماریها با استفاده از معاینات كلینیكی، رادیوگرافی، میكروسكوپی، بیوشیمیایی و...می باشد.

رادیولوژی فك و دهان وصورت - تخصصی از دندانپزشكی است كه با تهیه و تفسیر تصاویر واطلاعات بااستفاده ازاشعه های تابان به تشخیص و كنترل بیماریها و ناهنجاریهای فك و دهان و صورت می پردازد.

اشعه X
- مزایای یك معاینه رادیوگرافیك دندانپزشكی (با اشعه X) چیست؟
بسیاری از بیماریهای دندانها و بافتهای احاطه كننده آنها هنگام معاینه معمول دندانپزشكی دیده نمی شوند. از جمله مواردی كه یك معاینه رادیوگرافیك آنها را آشكار می كند عبارتند از: نواحی كوچك پوسیدگی بین دندانها، عفونت استخوان آبسه یا كیست، آبنورمالیتی های تكاملی، بعضی انواع تومورها. كشف و درمان زود هنگام مشكلات دندانی از هدر رفتن پول و زمان جلوگیری كرده و باعث ممانعت از بروز ناراحتی های غیر ضروری می گردد. معاینه رادیوگرافیك، مشكلاتی از ساختار دهان را كه در طی معاینه معمولی دیده نمی شود، آشكار می سازد. اگر شما تومور پنهانی داشته باشید، رادیوگرافی ها ممكن است به شما كمك كند كه زودتر آن را كشف و درمان كنید.
- میزان اشعهX در رادیوگرافی دندانپزشكی
ما هرروز از طرق مختلف در معرض تشعشع اشعه X می باشیم مثل لایه خارجی جو، مواد معدنی خاك، وسایل موجود در خانه(مثل مانیتور كامپیوتر و صفحات تلویزیونی)

منبع میزان اشعه تخمینی (MSV)

رادیوگرافی دندانپزشكی بایت وینگ(4 فیلم) 0.038 سری كامل دهان(حدود 19 فیلم) 0.150
رادیوگرافی پزشكی سری دستگاه گوارش تحتانی 4.060 سری دستگاه گوارش فوقانی 2.440
میزان متوسط تشعشع از لایه خارجی فضا در سال (Outer Space) 0.510
MSV میلی سیورت واحد اندازه گیری است كه به ما اجازه می دهد میزان تشعشع اشعه X منابع مختلف را كه كل بدن را متأثر می سازند(مثل تشعشع طبیعی زمینه) یا آنهایی كه فقط بخشی از بدن را تحت تأثیر قرار می دهند(مثل رادیوگرافی ها) مقایسه نمائیم.

- نحوة عمل اشعه X

وقتی اشعه X در یك معاینه دندانپزشكی از دهان شما می گذرد، قبل از رسیدن به فیلم، بخش عمده ای از آن توسط قسمتهای متراكم تر (مثل دندانها و استخوان) و مقدار كمتری توسط بافتهای نرم ( مثل گونه ها و لثه ها) جذب می شود. حاصل این كار، ایجاد تصویری روی رادیوگراف است. دندانها روشن تر بنظر می رسند. زیرا اشعه x كمتری از دندان عبور كرده و به فیلم می رسد. حفرات پوسیدگی و نواحی بیماری لثه تیره تر می باشند، زیرا اشعه ایكس بیشتری نفوذ كرده است. تفسیر این گرافی ها به دندانپزشك اجازه می دهد تا با اطمینان و صحت كامل مشكلات پنهان را كشف كند.

- فواصل زمانی در رادیوگرافی

دفعات و فواصل زمانی تهیه رادیوگرافی در هر بیمار، بستگی به نیازهای شخصی وی دارد. از آنجائیكه وضعیت هر بیماری متفاوت از دیگری است. برنامه معاینات رادیوگرافیك باید برای هر بیمار بطور جداگانه طرح ریزی شود. دندانپزشك، تاریخچه شما را مرور می كند. دهان شما را معاینه می كند و سپس تصمیم می گیرد كه آیا شما به رادیوگرافی احتیاج دارید یا نه، و اگر احتیاج دارید چه نوعی برای شما مناسب است؟ اگر شما یك بیمار جدید باشید، دندانپزشك ممكن است رادیوگرافیهایی توصیه كند تا وضعیت كنونی پنهان دهان شما را مشخص كند و بتواند تغییرات آتی را آنالیز نماید. برنامه رادیوگرافی های لازم در مراجعات پیگیری بر حسب سن شما، احتمال بروز بیماری و علائم و نشانه های آن متفاوت است. ممكن است فیلمهای جدید لازم باشد تا پوسیدگیهای جدید كشف شود یا وضعیت بیماری لثه مشخص شود یا وضعیت رشد و تكامل ارزیابی گردد. كودكان ممكن است رادیوگرافیهای بیشتری نسبت به بزركسالان احتیاج داشته باشند. این امر بدین دلیل است كه دندانها و فك آنها در حال تكامل است و دندانهایشان بیشتر از بزرگسالان در معرض پوسیدگی است.
  • آدرس : قم/میدان سعیدی/خیابان هفت تیر/کوچه 15
  • تلفن :36705557-025
  • نمابر :36705559-025
  • INFO@mdq.ir
درمانگاه دندانپزشکی مهرگان